Banner TOP 1

Những thông tin cần thiết nhất về Kế toán hành chính sự nghiệp

khám phá công ty "thiết kế nội thất tuyệt đẹp "phong cách decor tuyệt vời
cung cấp bạc đạn giá rẻ nhất việt nam
Mới nhất

Trong bất kỳ một tổ chức doanh nghiệp nào dù lớn hay nhỏ thì kế toán hành chính sự nghiệp không chỉ có vai trò quan trọng đối từng đơn vị mà nó vô cùng quan trọng đối với ngân sách nhà nước.

Những thông tin cần thiết nhất về Kế toán hành chính sự nghiệp

Những thông tin cần thiết nhất về Kế toán hành chính sự nghiệp

Vậy bạn hiểu rõ các thông tin cần thiết về kế toán hành chính sự nghiệp ? bài viết dưới đây | Working.vn sẽ chia sẻ đầy đủ các thông tin để các bạn cùng tham khảo nhé !

1. Kế toán hành chính sự nghiệp là gì ?

Kế toán hành chính sự nghiệp là kế toán làm việc, chấp hành ngân sách, quản lý, điều hành các hoạt động tài chính, kinh tế tại các đơn vị hành chính sự nghiệp như ủy ban, trường học, bệnh viện… Để quản lý hiệu quả và chủ động trong các khoản chi tiêu, các đơn vị hành chính cần lập dự toán. Dựa vào báo cáo dự toán, kinh phí sẽ được nhà nước cấp cho từng đơn vị.

2. Đặc điểm của kế toán hành chính sự nghiệp

 

H28-minĐặc điểm hoạt động của kế toán hành chính sự nghiệp

 

Do tính chất, đặc điểm hoạt động của các đơn vị này rất đa dạng, phức tạp, phạm vi rộng. Và chủ yếu chi cho hoạt động của các đơn vị này được trang trải thông qua nguồn kinh phí cấp phát của nhà nước. Xuất phát từ đặc điểm nguồn kinh phí bảo đảm sự hoạt động theo chức năng của các đơn vị. Và yêu cầu tăng cường quản lý kinh tế tài chính của bản thân đơn vị, cơ quan chủ quản. Mà chế độ đào tạo kế toán viên này có những đặc điểm riêng.

Các khoản chi tiêu cho đơn vị chủ yếu là chi cho tiêu dùng. Vì vậy học kế toán tổng hợp phải đảm bảo chấp hành chế độ quản lý tài chính thật nghiêm ngặt. Kế toán phải căn cứ vào các tiêu chuẩn định mức. Để thực hiện các khoản chi tiêu nói chung và chi tiêu tiền mặt nói riêng.

Thông qua công tác kế toán để kiểm tra, giám sát các khoản chi tiêu. Và tiến hành phân tích các khoản chi sao cho đảm bảo nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.

3. Những nhiệm vụ cần phải biết của vị trí kế toán hành chính sự nghiệp

Kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm những nhiệm vụ cơ bản sau:

 • - Thực hiện ghi chép và các công việc phản ánh kết quả tình hình phân luồng các nguồn tài sản, luân chuyển vật tư, tiền vốn, hệ thống quá trình bắt đầu hình thành nguồn kinh phí và kế hoạch sử dụng kinh phí cụ thể, chính xác và kịp thời.
 • - Thực hiện giám sát và kiểm tra các hoạt động dự toán về thu, chi, tình hình thực hiện các kế hoạch hoạt động theo định mức chỉ tiêu có sẵn của nhà nước. Đồng thời tiến hành kiểm tra tình trạng chấp hành nghiêm chỉnh và kỷ luật thu nộp ngân sách cho nhà nước.
 • - Tiến hành lập báo cáo tài chính hàng kỳ, hàng năm và báo cáo các số liệu lên bên cấp trên, các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Bên cạnh đó còn có nhiệm vụ cung cấp thông tin chính xác về các dự toán, định mức đã chi tiêu. Sau đó là phân tích những số liệu để đánh giá hiệu quả hoạt động sử dụng kinh phí.

4. Kế toán hành chính sự nghiệp cần có yêu cầu gì ?

Về yêu cầu của vị trí kế toán hành chính nhân sự, có ba yêu cầu chính đó là:

 • - Có sự nhanh nhạy và phản ánh kịp thời một cách đầy đủ, chính xác và tổng hợp tất cả mọi số liệu về vốn, kinh phí, tài sản và bất cứ hoạt động nào được, đã và đang tiến hành, xảy ra phát sinh ở đơn vị.
 • - Các chỉ tiêu đưa ra phải thống nhất với kế hoạch đề ra về cả mặt nội dung và các phương pháp tính toán thực hiện cụ thể thực tế.
 • - Các số liệu, nội dung, thuật ngữ phải được viết, được trình bày rõ ràng, dễ hiểu để quản lý cấp trên dễ dàng minh bạch.

5. Phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

 

H30-minTiêu chí để phân loại đơn vị kế toán hành chính sự nghiệp

 

Trên thực tế hiện nay cũng khá là nhiều những tiêu chí để giúp các bạn có thể phân loại được các đơn vị hành chính sự nghiệp, nó còn phụ thuộc vào các yếu tố như việc hạch toán kế toán, cách phân loại theo đặc trưng riêng trong các loại đơn vị hành chính sự nghiệp, bao gồm:

 • - Đơn vị hành chính sự nghiệp có thu: Đối với nhóm đơn vị này thì sẽ có đặc tính là phát sinh các khoản thu được hình thành dựa trên dự án, chính sách bù đắp chi phí ngoài nguồn thu từ ngân sách của nhà nước. Hay các bạn cũng có thể liên tưởng đến các bệnh viện, họ đều có nguồn thu nhất định từ khoản viện phí của bệnh nhân, còn trường học cũng có thu học phí của học sinh,…
 • - Đơn vị hành chính sự nghiệp đơn thuần: Thì là những đơn vị sẽ hoạt động, sử dụng nguồn thu chủ yếu chính là của ngân sách nhà nước để trang trả chi phí. Điển hình là các phòng ban các cấp huyện, xã, hay sở tài chính…
 • - Đơn vị hành chính sự nghiệp dự án: Với đơn vị này thì các hoạt động chủ yếu dựa trên để thực hiện các dự án mang tính chất xã hội và sử dụng kinh phí nhà nước cấp. Ví dụ như các dự án tuyên truyền chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ sinh sản…

Ngoài ra các kế toán hành chính sự nghiệp còn được phần loại theo hệ thống dọc của cùng 1 ngành (cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp cơ sở) hoặc theo nguồn gốc của nguồn kinh phí của đơn vị ( nguồn thu từ ngân sách nhà nước, nguồn khác…). Còn đối với hệ thống chứng từ kế toán trong đơn vị đều có những đặc trưng riêng và nguyên tắc hoạt động khác nhau. Tuy nhiên cuối cùng thì các công tác thực hiện của kế toán hành chính sự nghiệp hay ai khác cũng đều đảm bảo theo quy định chung.

6. Nội dung kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Những nội dung cơ bản của kế toán hành chính sự nghiệp là:

- Kế toán các khoản thu: là các nghiệp vụ cho thấy sự khác nhau trong cách hạch toán các khoản thu giữa đơn vị hành chính sự nghiệp có thu ( là các khoản thu sử dụng tài khoản 511 ) và đơn vị hành chính có sản xuất kinh doanh ( là các khoản phải thu và sử dụng tài khoản 311) còn trong các doanh nghiệp các khoản phải thu sử dụng tài khoản 131.

- Kế toán tiền và vật tư: Phản ánh tình hình giao nhận dự toán, thu, chi ngân sách nhà nước; tình hình tăng, giảm vật tư và các cách xử lý nguồn kinh phí đã nhận trong kỳ.

- Kế toán các khoản tiền lương và bảo hiểm: Hạch toán các nghiệp vụ tính, chi lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.

- Kế toán các khoản phải trả: Phản ánh các khoản phải trả cho các đối tượng trong đơn vị hành chính sự nghiệp như: nhà cung cấp, học sinh sinh viên, và các đối tượng khác.

- Kế toán các nguồn kinh phí: Là các bút toán kế toán về việc nhận dự toán do ngân sách nhà nước cấp là tăng các loại nguồn kinh phí như: nguồn kinh phí hoạt động, nguồn kinh phí dự án,…

- Kế toán tài sản cố định: Hạch toán các nghiệp vụ liên quan đến tài sản cố định như: mua sắm, được cấp trên cấp, tính hao mòn tài sản cố định, thanh lý tài sản cố định,… Đặc biệt thấy rõ sự khác nhau giữa tính hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp và tính khấu hao tài sản cố định trong các doanh nghiệp đó là:

+ Khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp tính theo từng tháng ( 1 lần/tháng vào cuối mỗi tháng )

+ Hao mòn tài sản cố định trong đơn vị hành chính sự nghiệp tính theo năm ( 1 lần/năm vào cuối mỗi năm )

- Kế toán nguồn kinh phí kinh doanh: Cho biết các đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất kinh doanh nhận nguồn kinh phí từ đâu? sử dụng nguồn kinh phí đó như thế nào ? hạch toán nó có khác gì so với việc hạch toán nguồn vốn kinh doanh trong các doanh nghiệp hay không ?

- Kế toán các khoản chi: Việc chi cho các hoạt động thường xuyên, hoạt động không thường xuyên, chi dự án hay chi theo đơn đặt hàng của nhà nước có sự khác nhau như thế nào? sử dụng nguồn kinh phí chi như thế nào cho hợp lý, dự toán của nó ra sao ?

- Kế toán các bút toán kết chuyển cuối kỳ: Là các trường hợp cơ bản để xử lý các loại dự toán, các loại nguồn kinh phí cũng như các khoản chi vào cuối niên độ kế toán.

- Kế toán các sổ sách và báo cáo tài chính: Liệt kê các loại sổ sách cần in ra vào cuối niên độ kế toán, mục đích in từng loại sổ; và các báo cáo tài chính cần lập và mỗi loại báo cáo tài chính sẽ cung cấp thông tin gì cho các đối tượng bên trong và ngoài đơn vị.

- Kế toán các khoản doanh thu: Phản ánh các khoản doanh thu trong các đơn vị hành chính sự nghiệp có sản xuất kinh doanh.

- Kế toán các khoản chi phí: Thực chất là các khoản chi phí sản xuất kinh doanh trong đơn vị hành chính sự nghiệp như: chi lương, tiền công, phụ cấp, chi nguyên vật liệu sản xuất, chi phân bổ công cụ dụng cụ, chi tính hao mòn tài sản cố định,…

Trên đây là thông tin cần thiết về kế toán hành chính sự nghiệp cũng như nghiệp vụ liên quan. Mong rằng qua những chia sẻ của chúng tôi sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về loại hình kế toán này. Chúc bạn thành công !

Hoàng Ngọc

khám phá công ty thiết kế nội thất tuyệt đẹp phong cách decor tuyệt vời
BẠC ĐẠN CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc
Xem nhiều
mẫu phòng ngủ tuyệt đẹp
mẫu phòng ngủ tuyệt đẹp
nội thất đỉnh nhất việt nam
nội thất đỉnh nhất việt nam

Tin tiêu điểm

mẫu phòng khách cho giới thượng lưu
mẫu phòng khách cho giới thượng lưu
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
 • Email
  Hỗ trợ
  Kiến nghị nhanh
  Hỗ trợ
  Đăng review Sản phẩm
Hotline: 
Mrs. Duyên
Phản hồi - Khiếu lại
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Mrs. Duyên
(Phản hồi - Góp ý)
 
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Nếu cần Phản hồi hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.

Exec time: 0.658505 s