Banner TOP 1

Những qui định cần biết về tạm ứng hợp đồng trong kế toán

tại sao làm đẹp da bằng mật ong mang lại hiệu quả ( xem cách làm )
7 bí quyết ( da mặt đẹp ) hết mụn

Khi một kế toán viên được phân công vào làm tại một công ty xây dựng thì việc hiểu và nắm rõ những qui định về tạm ứng hợp đồng trong kế toán là một trong những nghiệp vụ mà bạn cần thực hiện tốt để luôn thành công trong công việc kế toán.

Những qui định cần biết về tạm ứng hợp đồng trong kế toán

Những qui định cần biết về tạm ứng hợp đồng trong kế toán

Tạm ứng hợp đồng trong kế toán là một thuật ngữ được sử dụng phổ biến khi thực hiện các hoạt động xây dựng. Vậy trong hạch toán kế toán tạm ứng hợp đồng thì kế toán cần hiểu như thế nào để thực hiện tốt nghiệp vụ của mình. Hãy cùng | working.vn tham khảo chi tiết hơn dưới bài viết này nhé !

1. Kế toán cần hiểu tạm ứng hợp đồng là gì ?

Tạm ứng hợp đồng là quá trình mà bên mua hàng thực hiện việc thanh toán trước toàn bộ hoặc một khoản tiền cho bên bán hàng hóa để thực hiện thỏa thuận mua hàng đã giao kết từ trước của các bên.

Tỉ lệ tạm ứng hợp đồng hoàn toàn dựa theo nhu cầu của các bên, hiện pháp luật không đưa giới hạn về tỷ lệ % hay các mức tỷ lệ bắt buộc. Số tiền tạm ứng sẽ được khấu trừ sau trên tổng giá trị cần thanh toán.

2. Kế toán cần hiểu Quy định về nguyên tắc tạm ứng hợp đồng thế nào ?

 

H6-minNguyên tắc kế toán cần nắm vững khi thực hiện tạm ứng hợp đồng

 

Dưới đây là một số nguyên tắc mà một nhân viên kế toán cần nắm vững khi thực hiện tạm ứng hợp đồng: 

Nguyên tắc tạm ứng hợp đồng được quy định Tại Điều 18, Nghị định 137/2015, hướng dẫn bởi Công văn 10254/BTC-ĐT mức tạm ứng đối với công việc của dự án.

- Việc tạm ứng hợp đồng chỉ được thực hiện sau khi hợp đồng xây dựng có hiệu lực.

Với hợp đồng thi công xây dựng, phải có cả kế hoạch giải phóng mặt bằng theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng; đồng thời bên giao thầu đã nhận được bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu có) tương ứng với giá trị của từng loại tiền mà các bên đã thỏa thuận.

- Các bên thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng về: Mức tạm ứng; Thời điểm tạm ứng ; Thu hồi tạm ứng

- Mức tạm ứng, số lần tạm ứng hợp đồng xây dựng phải được ghi cụ thể trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu hoặc trong dự thảo hợp đồng xây dựng gửi cho bên nhận thầu.

Bên nhận thầu căn cứ vào đó làm cơ sở tính toán giá dự thầu, giá đề xuất.

- Nếu các bên thỏa thuận tạm ứng ở mức cao hơn mức tạm ứng tối thiểu thì phần giá trị hợp đồng tương ứng với mức tạm ứng hợp đồng vượt mức tạm ứng tối thiểu sẽ không được điều chỉnh giá kể từ thời điểm tạm ứng.

- Căn cứ vào nhu cầu tạm ứng vốn, chủ đầu tư có thể được tạm ứng vốn một lần hoặc nhiều lần cho một hợp đồng nhưng không vượt mức vốn tạm ứng theo quy định của hợp đồng và mức vốn tạm ứng quy định.

Nếu kế hoạch vốn bố trí không đủ mức vốn tạm ứng theo hợp đồng (hoặc dự toán được duyệt) thì chủ đầu tư được tạm ứng tiếp trong kế hoạch năm sau.

- Chủ đầu tư và nhà thầu có trách nhiệm tính toán mức tạm ứng hợp lý, quản lý việc sử dụng vốn tạm ứng đúng mục đích, đúng đối tượng có hiệu quả, đồng thời hoàn trả đủ số vốn đã tạm ứng theo quy định.

3. Kế toán cần hiểu Quy định về Mức tạm ứng hợp đồng

3.1 Mức vốn tạm ứng tối thiểu

*** Đối với hợp đồng tư vấn

+ Hợp đồng có giá trị trên 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 15% giá trị hợp đồng;

+ Hợp đồng có giá trị đến 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng.

*** Đối với hợp đồng thi công xây dựng

+ Hợp đồng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 20% giá trị hợp đồng;

+ Hợp đồng có giá trị từ 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng, mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 15% giá trị hợp đồng;

+ Hợp đồng có giá trị trên 50 tỷ đồng, mức vốn tối thiểu bằng 10% giá trị hợp đồng;

– Đối với hợp đồng cung cấp thiết bị công nghệ, hợp đồng EC, EP, PC, EPC, hợp đồng chìa khóa trao tay và các loại hợp đồng xây dựng khác: mức vốn tạm ứng tối thiểu bằng 10% giá trị hợp đồng.

3.2 Mức vốn tạm ứng tối đa

 

H7-min Kế toán cần hiểu về quy định về mức vốn tạm ứng tối đa

 

Mức tạm ứng tối đa của các loại hợp đồng trên là 50% giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết (bao gồm cả dự phòng nếu có), trường hợp đặc biệt thì phải được Người có thẩm quyền quyết định đầu tư cho phép hoặc Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn, tổng công ty đối với trường hợp Người có thẩm quyền quyết định đầu tư là Thủ tướng Chính phủ.

*** Đối với công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

– Mức vốn tạm ứng theo tiến độ thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mức vốn tạm ứng tối đa theo yêu cầu không vượt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

-Trường hợp chủ đầu tư trực tiếp chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư căn cứ vào hồ sơ tài liệu liên quan để chi trả cho người thụ hưởng.

+ Trường hợp tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư (Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tổ chức phát triển quỹ đất, doanh nghiệp …) chi trả: Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường hỗ trợ và tái định cư nêu trên mở tài khoản tiền gửi tại Kho bạc nhà nước để tiếp nhận vốn tạm ứng do chủ đầu tư chuyển đến để thực hiện chi trả.

*** Đối với chi phí quản lý dự án

Cán cứ dự toán chi phí quản lý dự án trong năm kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Kho bạc nhà nước thực hiện tạm ứng vốn theo đề nghị của chủ đầu tư. Mức tạm ứng vốn không vượt quá dự toán chi phí quản lý dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Kế toán cần hiểu quy định về hồ sơ tạm ứng cần những gì ?

 

H33-minKế toán cần hiểu quy định về hồ sơ tạm ứng

 

Qui định hồ sơ tạm ứng gồm những tài liệu: 

- Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư;

- Chứng từ chuyển tiền ban hành theo quy định hệ thống chứng từ kế toán của Bộ Tài chính;

- Bảo lãnh khoản tiền tạm ứng của nhà thầu (chủ đầu tư gửi Kho bạc nhà nước bản sao có đóng dấu sao y bản chính của chủ đầu tư) đối với các trường hợp phải bảo lãnh tạm ứng.

5. Kế toán cần hiểu Quy định về Bảo lãnh tạm ứng hợp đồng

Bảo lãnh tạm ứng là một trong những hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng xây dựng để nhà thầu chuẩn bị cho việc xây dựng công trình.

Khoản 4 Điều 18 Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định bảo lãnh tạm ứng như sau:

Với hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng lớn hơn 01 tỷ đồng, trước khi bên giao thầu thực hiện việc tạm ứng hợp đồng cho bên nhận thầu, bên nhận thầu phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị và loại tiền tương đương khoản tiền tạm ứng hợp đồng.

Không bắt buộc phải bảo lãnh tạm ứng hợp đồng đối với các hợp đồng xây dựng có giá trị tạm ứng hợp đồng nhỏ hơn hoặc bằng 01 tỷ đồng và các hợp đồng xây dựng theo hình thức tự thực hiện bao gồm cả hình thức do cộng đồng dân cư thực hiện theo các chương trình mục tiêu.

Nếu bên nhận thầu là liên danh các nhà thầu thì từng thành viên trong liên danh phải nộp cho bên giao thầu bảo lãnh tạm ứng hợp đồng với giá trị tương đương khoản tiền tạm ứng cho từng thành viên, trừ trường hợp các thành viên trong liên danh thỏa thuận để nhà thầu đứng đầu liên danh nộp bảo lãnh tạm ứng hợp đồng cho bên giao thầu.

Thời gian có hiệu lực của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng phải được kéo dài cho đến khi bên giao thầu đã thu hồi hết số tiền tạm ứng. Giá trị của bảo lãnh tạm ứng hợp đồng sẽ được giảm dần tương ứng với giá trị tiền tạm ứng đã thu hồi qua mỗi lần thanh toán giữa các bên.

Với những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trên đây hi vọng các bạn sẽ hiểu rõ hơn về tạm ứng hợp đồng trong kế toán để luôn hoàn thành tốt nghiệp công việc của một kế toán. Hãy truy cập | Working.vn thường xuyên để cập nhật thêm kiến thức về lĩnh vực kế toán và việc làm kế toán nhé.

Hoài Sa

10 bí quyết chăm sóc ( con của bạn ) đẹp như thiên thần
timken usa chính hãng ( giá gốc )
Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc
Xem nhiều
chuyên cung cấp mỡ bò skf
chuyên cung cấp mỡ bò skf
timken usa chính hãng ( giá gốc )
timken usa chính hãng ( giá gốc )
( bí quyết này ) giúp da mịn đẹp
( bí quyết này ) giúp da mịn đẹp

Tin tiêu điểm

vòng bi skf chính hãng ( giá gốc )
vòng bi skf chính hãng ( giá gốc )
bí quyết tạo nên ( sự hấp dẫn )
bí quyết tạo nên ( sự hấp dẫn )
 • Email
  Hỗ trợ
  Kiến nghị nhanh
  Hỗ trợ
  Đăng review Sản phẩm
Hotline: 
Mrs. Duyên
Phản hồi - Khiếu lại
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Mrs. Duyên
(Phản hồi - Góp ý)
 
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Nếu cần Phản hồi hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.

Exec time: 0.656286 s