Banner TOP 1

Kỹ Năng Tạo Phiếu Kế Toán.? Giúp Tăng Lương Nhanh Cho Kế Toán Viên

khám phá công ty "thiết kế nội thất tuyệt đẹp "phong cách decor tuyệt vời
cung cấp bạc đạn giá rẻ nhất việt nam
Mới nhất

Trong công việc của một kế toán, phiếu kế toán được xem là một loại giấy tờ không thể thiếu để thực hiện việc hạch toán và quản lý kế toán được đầy đủ và chính xác.

Kỹ Năng Tạo Phiếu Kế Toán.? Giúp Tăng Lương Nhanh Cho Kế Toán Viên

Kỹ Năng Tạo Phiếu Kế Toán.? Giúp Tăng Lương Nhanh Cho Kế Toán Viên

Chắc hẳn mọi kế toán viên đều muốn có công việc ổn định để phấn đấu hoàn thành thật tốt mọi nghiệp vụ công việc và nhanh có một mức lương xứng đáng. Chính vì thế trong nghiệp vụ kế toán của mình Phiếu kế toán đóng vai trò rất quan trọng đòi hỏi kế toán viên phải am hiểu thật kỹ lưỡng để có thêm nhiều kỹ năng tạo phiếu kế toán đầy đủ và chính xác nhất. Vậy hôm nay hãy cùng | Working.vn tìm hiểu về kỹ năng tạo phiếu kế toán.? giúp tăng lương nhanh cho kế toán viên qua nội dung bài viết dưới đây nhé !

1. Phiếu kế toán là gì ?

Phiếu kế toán là một loại giấy tờ được sử dụng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ kế toán. Phiếu kế toán đóng vai trò giúp quản lý và hạch toán một cách chi tiết và chính xác nhất. Phiếu kế toán là một hình thức của chứng từ kế toán và do người kế toán lập ra. Căn cứ vào nội dung được ghi trong phiếu kế toán mà người lập hoặc kế toán doanh nghiệp nhận được hạch toán các nghiệp vụ kế toán vào sổ hoặc vào nhật ký chứng từ.

2. Công dụng của phiếu kế toán trong ngành kế toán

 

H31-min

 


Phiếu kế toán là trợ thủ đắc lực giúp kế toán viên hoàn thành tốt công việc

 

Khi làm việc ở vị trí nhân viên kế toán bạn sẽ hiểu rằng, phiếu kế toán là tài liệu rất đáng được quan tâm. Nó sẽ được sử dụng và đi kèm với các định khoản kế toán. Bên cạnh đó, phiếu kế toán sẽ được sử dụng để định khoản kế toán. Hoặc được dùng để hạch toán những mảng chuyên môn trong công việc mà không có chứng từ đi sẵn kèm theo.

Muốn làm tốt nghiệp vụ của một kế toán trong quá trình làm việc của mình mỗi nhân viên kế toán nên chuẩn bị cho mình tài liệu về phiếu kế toán bởi Phiếu kế toán là trợ thủ đắc lực để giúp kế toán viên hoàn thành công việc tốt hơn và có một mức lương xứng đáng hơn.

3. Phiếu kế toán được tận dụng trong những hoàn cảnh nào ?

Phiếu kế toán được xem là một loại giấy tờ có ảnh hưởng và được dùng để cập nhật, minh họa cho các bút toán. Chính vì vậy mà phiếu kế toán sẽ được dùng trong các tình huống sau:

 • Tình trạng bút toán kết chuyển kế toán ở vào cuối kỳ
 • Tình trạng tiếp theo đó chính là bút toán khấu trừ thuế GTGT thời điểm cuối tháng.
 • Hoàn cảnh tiếp theo là bút toán phân bổ, Bút toán điều chỉnh và bút toán minh họa cho một số nghiệp vụ không có chứng từ khác cũng sẽ sử dụng phiếu kế toán…. Đây được xem là những tình trạng sử dụng liên tục phiếu kế toán nhất, không dừng lại ở đó còn có một số tình trạng khác.

4. Các thông tin của phiếu kế toán

 

K2Các thông tin của phiếu kế toán trong nghiệp vụ ngành kế toán

 

Phiếu kế toán dùng để cập nhật các bút toán điều chỉnh, các bút toán phân bổ, kết chuyển cuối kỳ... Tại một số doanh nghiệp thì phiếu kế toán còn được dùng để nhập nhiều loại chứng từ khác do tính đặc thù về sự phân công công việc trong phòng kế toán. Phiếu kế toán có các thông tin sau.

Phần thông tin chung về chứng từ:

 • - Số chứng từ
 • - Ngày ht (hạch toán)
 • - Ngày lập ctừ
 • - Diễn giải chung: diễn giải này chỉ dùng để in chứng từ.
 • - Loại ngoại tệ
 • - Tỷ giá: nếu đồng tiền giao dịch là đồng tiền hạch toán thì chương trình tự động gán tỷ giá bằng 1.

Phần chi tiết hạch toán:

- Stt: số thứ tự của từng dòng dùng để sắp xếp các dòng theo ý muốn

Có khai báo tùy chọn sử dụng hay không sử dụng ở khai báo màn hình cập nhật chứng từ

 • - Tk: Số hiệu tài khoản
 • - Tên tài khoản
 • - Mã khách: Trong trường hợp tài khoản là công nợ thì bắt buộc phải nhập mã khách.
 • - Tên khách hàng
 • - Ps nợ xxx: Phát sinh nợ theo đồng tiền giao dịch
 • - Ps có xxx: Phát sinh có theo đồng tiền giao dịch
 • - Diễn giải: Chi tiết cho từng hạch toán.
 • - Ps nợ yyy: Phát sinh nợ theo đồng hạch toán. Nếu đồng tiền giao dịch trùng với đồng tiền hạch toán thì trường này bị ẩn đi.
 • - Ps có yyy: Phát sinh có theo đồng hạch toán. Nếu đồng tiền giao dịch trùng với đồng tiền hạch toán thì trường này bị ẩn đi.
 • - Các trường tự do: Các trường phục vụ quản trị nội bộ như mã vụ việc, mã sản phẩm…
 • - Nhóm định khoản.

Nhóm định khoản được sử dụng trong trường hợp cập nhật các chứng từ với định khoản nhiều nợ nhiều có.

Chương trình cho phép hạch toán nhiều nợ nhiều có trên cùng một chứng từ nhưng ta phải tách chúng thành các nhóm hạch toán đối ứng 1 nợ - nhiều có hoặc 1 có - nhiều nợ. Tương ứng với mỗi nhóm này ta phải mã hoá thành các nhóm định khoản khác nhau ở trường nhóm định khoản. Ví dụ ta có mã hoá từng nhóm định khoản khác nhau bằng cách đánh số: 1, 2, 3...

Trong trường hợp chỉ có 1 nhóm định khoản thì không cần phải cập nhập trường nhóm định khoản (để trắng).

Phần chi tiết thông tin về các hoá đơn thuế GTGT đầu vào:

 • - Mẫu bc (báo cáo): Mẫu báo cáo thuế đầu vào theo quy định của tổng cục thuế.
 • - Mã tính chất: Theo danh mục tính chất thuế. Chương trình khai báo mặc định trong menu hệ thống/ khai báo tham số tự chọn
 • - Số c.từ: Số của hóa đơn của nhà cung cấp.
 • - Số seri: Số seri của hóa đơn của nhà cung cấp.
 • - Mã khách (nhà cung cấp)
 • - Tên khách (nhà cung cấp)
 • - Địa chỉ
 • - Mã số thuế
 • - Mã kho
 • - Mã vv (vụ việc)
 • - Hàng hoá, dịch vụ
 • - Tiền hàng xxx: Tiền hàng theo đồng tiền giao dịch
 • - Tiền hàng yyy: Tiền hàng theo đồng tiền hạch toán. Trường này sẽ bị ẩn nếu đồng tiền giao dịch trung với đồng tiền hạch toán.
 • - Mã thuế (suất): Mã thuế suất đầu vào, lấy từ danh mục thuế suất đầu vào.
 • - % (Thuế suất)
 • - (Tiền) thuế xxx: Tiền thuế theo đồng tiền giao dịch
 • - (Tiền) thuế yyy: Tiền thuế theo đồng tiền hạch toán. Trường này sẽ bị ẩn nếu đồng tiền giao dịch trùng với đồng tiền hạch toán.
 • - Tk thuế
 • - Cục thuế
 • - Tk đối ứng
 • - Ghi chú
 • - Các trường tự do.

Lưu ý:

Số tiền thuế trong bảng kê thuế theo tài khoản thuế phải bằng số tiền thuế được hạch toán trong chứng từ tương ứng theo tài khoản thuế thì chương trình mới cho phép lưu chứng từ.

Hạch toán tài khoản trong phần nhập chi tiết thông tin về các hoá đơn thuế GTGT đầu vào chỉ phục vụ lọc tìm số liệu liên quan đến bảng kê hoá đơn thuế GTGT đầu vào chứ không ảnh hưởng đến sổ cái. Phần hạch toán tài khoản thuế sổ cái phải hạch toán ở phần chi tiết hạch toán của chứng từ.

Phần thông tin tổng hợp:

 • - Tổng phát sinh nợ
 • - Tổng phát sinh có
 • - Trạng thái của chứng từ: Chưa ghi sổ cái, hoặc ghi vào sổ cái
 • - Xử lý khi cập nhật chứng từ: Chưa ghi sổ cái hoặc ghi vào sổ cái

5. Các mẫu phiếu kế toán

 

K1Mẫu phiếu kế toán trong nghiệp vụ ngành kế toán

 

Từ những mẫu phiếu kế toán chúng ta thấy được và dễ dàng nhận thấy được phiếu kế toán theo thông tư nào thì cũng cần phải đảm bảo những nội dung cơ bản sau, thể hiện được những yếu tố sau đây.

- Đầu tiên phiếu kế toán cần phải có ngày hạch toán một cách cụ thể rõ ràng.

- Tiếp đến là số chứng từ, nội dung hạch toán.

- Phiếu kế toán cần phải nêu lên được tại khoản nợ/ có, giá trị số tiền, số tiền bằng chữ…. Đây được xem là những thông tin cơ bản cần phải có và thể hiện được trên phiếu kế toán.

Với mỗi phiếu kế toán thì mỗi công ty, doanh nghiệp, người làm kế toán có thể lên mẫu phiếu kế toán khác nhau sao cho phù hợp với nội dung và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp mình, phiếu kế toán không có yêu cầu bắt buộc về mẫu mã chính vì vậy mỗi kế toán và công ty sẽ tự có phiếu kế toán cho riêng mình.

Việc hiểu và lập phiếu kế toán chính xác, chi tiết trong từng hoàn cảnh là một yếu tố rất cần thiết trong công việc của một nhân viên kế toán. Hi vọng bài viết trên đây của chúng tôi sẽ giúp các bạn có nhiều thông tin hữu ích hơn về phiếu kế toán để các bạn áp dụng và hoàn thành tốt công việc của mình.

Nguyễn Vy

khám phá công ty thiết kế nội thất tuyệt đẹp phong cách decor tuyệt vời
BẠC ĐẠN CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc
Xem nhiều
mẫu phòng ngủ tuyệt đẹp
mẫu phòng ngủ tuyệt đẹp
nội thất đỉnh nhất việt nam
nội thất đỉnh nhất việt nam

Tin tiêu điểm

mẫu phòng khách cho giới thượng lưu
mẫu phòng khách cho giới thượng lưu
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
 • Email
  Hỗ trợ
  Kiến nghị nhanh
  Hỗ trợ
  Đăng review Sản phẩm
Hotline: 
Mrs. Duyên
Phản hồi - Khiếu lại
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Mrs. Duyên
(Phản hồi - Góp ý)
 
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Nếu cần Phản hồi hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.

Exec time: 0.468871 s