Banner TOP 1

Kế toán trưởng tìm việc làm tại Hà nội Quốc Hùng 0974666006

khám phá công ty "thiết kế nội thất tuyệt đẹp "phong cách decor tuyệt vời
cung cấp bạc đạn giá rẻ nhất việt nam

Nơi làm việc: Hà nội
Địa chỉ: Chung cư Bemes, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông
Người đăng: Trần Quốc Hùng
Mức lương: Mong muốn 25-30 triệu
Email: tqhsd101@gmail.com
Số điện thoại: 0974666006 hoặc 0914200960
Ngày đăng: Mới nhất
Lượt xem: 399

Họ tên: Trần Quốc Hùng

Ngày sinh: 01/01/1977

Giới tính: Nam

Tốt nghiệp : Đại Học

Trường: Đại học Thương Mại Hà Nội

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn


MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Kinh Nghiệm Làm Việc

*** Công tác tại : Công ty cổ phần xi măng Bạch Đằng

- Thời gian: Từ tháng 05/2019 đến nay.

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Mức lương: ≥ 25,000,000 VND

+  Mô tả công việc:

- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ thuộc phần hành của mình.

- Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị.

- Tổ chức quản lý hồ sơ chứng từ kế toán trong giai đoạn đầu tư XDCB, phục vụ công tác quyết toán dự án Nhà máy xi măng liên khê.

- Ký các báo cáo khác của kế toán viên, sổ sách, chứng từ kế toán.

- Tố chức công tác hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư xây dựng.

- Lập các báo cáo tài chính đột xuất, định kỳ quý, năm.

- Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các tài sản khác liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan như Thuế, Thống kê, Ngân hàng, Khách hàng, nhà cung cấp.

- Công tác tài chính: Chuẩn bị các hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của tổ chức tín dụng, Thu xếp tín dụng tại một số Ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành…..

- Soạn thảo các văn bản lĩnh vực phụ trách gửi cơ quan Nhà Nước.

* Thành tích đạt được: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

*** Công tác tại: Công ty cổ phần công nghệ xây dựng Thịnh Phát

- Thời gian: Từ tháng 05/2018 đến tháng 05/202019

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Mức lương: ≥ 22,000,000 VND

* Mô tả công việc:

- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ thuộc phần hành của mình.

- Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị.

- Làm việc với Chủ đầu tư để được thanh toán tiền từ công trình về nhanh nhất.

- Tổ chức quản lý hồ sơ chứng từ kế toán trong công ty.

- Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán.

- Lập các báo cáo tài chính đột xuất, định kỳ hàng quý, năm.

- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý thu chi.

- Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các tài sản khác liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

- Kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan như Thuế, Thống kê, Ngân hàng.

- Soạn thảo các văn bản lĩnh vực phụ trách gửi cơ quan Nhà Nước.

- Công tác tài chính: Chuẩn bị các hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của tổ chức tín dụng, Thu xếp tín dụng tại một số Ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành…..

+ Thành tích đạt được: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

*** Công tác tại: Công ty TNHH MTV Sông Đà 10.1

- Thời gian: Từ tháng 04/2015 đến tháng 03/2018

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Mức lương: ≥ 28,000,000 VND + Thưởng

+ Mô tả công việc:

- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ thuộc phần hành của mình.

- Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị.

- Làm việc với Chủ đầu tư để thanh toán được tiền từ công trình về nhanh nhất.

- Tổ chức quản lý hồ sơ chứng từ kế toán trong công ty.

- Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán.

- Tố chức công tác hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư xây dựng.

- Tổ chức công tác kiểm tra giám sát nội bộ việc chấp hành các quy định của Công ty và pháp luật đối với các Chi nhánh trực thuộc.

- Lập các báo cáo tài chính đột xuất, định kỳ hàng quý, năm.

- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý thu chi.

- Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các tài sản khác liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

- Kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Chịu trách nhiệm các giao dịch với các cơ quan nhà nước như: Kiểm toán Nhà Nước, Thanh tra Bộ tài chính, Thuế, Thống kê, Ngân hàng…..

- Soạn thảo các văn bản lĩnh vực phụ trách gửi cơ quan Nhà Nước.

- Công tác tài chính: Chuẩn bị các hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của tổ chức tín dụng, Thu xếp tín dụng tại một số Ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động, vốn trung dài hạn cho Công ty, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành, mở L/c thanh toán quốc tế…

+ Thành tích đạt được: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Hoàn thành tốt nhiệm vụ

*** Công tác tại: Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 (Mã chứng khoán: SNG)

- Thời gian: Từ tháng 06/2007 đến tháng 03/2015

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Mức lương: ≥ 30,000,000 VND + Thưởng

+ Mô tả công việc:

- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ thuộc phần hành của mình.

- Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị.

- Làm việc với Chủ đầu tư để thanh toán được tiền từ công trình về nhanh nhất.

- Tổ chức quản lý hồ sơ chứng từ kế toán trong công ty.

- Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán.

- Tố chức công tác hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

- Tổ chức công tác kiểm tra giám sát nội bộ việc chấp hành các quy định của Công ty và pháp luật đối với các Chi nhánh trực thuộc.

- Lập các báo cáo tài chính đột xuất, định kỳ hàng quý, năm.

- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý

thu chi.

- Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các tài sản khác liên quan đến hoạt động SXKD của công ty.

- Kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Chịu trách nhiệm các giao dịch với các cơ quan nhà nước như: Kiểm toán Nhà Nước, Thanh tra Bộ tài chính, Thuế, Thống kê, Ngân hàng…..

- Soạn thảo các văn bản lĩnh vực phụ trách gửi cơ quan Nhà Nước.

- Phụ trách công tác công bố thông tin trên sàn chứng khoán HNX định kỳ quý, năm hoặc đột xuất.

- Công tác tài chính: Chuẩn bị các hồ sơ vay vốn theo yêu cầu của tổ chức tín dụng, Thu xếp tín dụng tại một số Ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh bảo hành mở L/c thanh toán quốc tế…..

+ Thành tích đạt được: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ xây dựng

***  Công tác tại: Xí nghiệp Sông Đà 301 - Công ty cổ phần Sông Đà 3

- Thời gian: Từ tháng 08/2006 đến tháng 05/2007

- Chức vụ: Kế toán trưởng

- Mức lương: ≥ 8,000,000 VND

* Mô tả công việc:

- Tổ chức bộ máy kế toán một cách khoa học, tiết kiệm hiệu quả, phân công nhiệm vụ cho

từng thành viên trong bộ phận và hướng dẫn các kế toán viên thực hiện các nhiệm vụ của

phòng.

- Phê duyệt các khoản thanh toán do các bộ phận trong công ty đề nghị.

- Làm việc với Ban điều hành và CĐT để thanh toán được tiền từ công trình về nhanh nhất.

- Tổ chức quản lý hồ sơ chứng từ kế toán trong đơn vị.

- Ký các báo cáo khác của kế toán viên và sổ sách, chứng từ kế toán.

- Lập các báo cáo tài chính đột xuất, định kỳ hàng quý, năm.

- Xử lý các báo cáo của kế toán tổng hợp, kế toán viên về các vấn đề nghiệp vụ và quản lý thu chi.

- Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các tài sản khác liên quan đến hoạt động SXKD của Xí nghiệp.

- Kiểm tra kế toán viên lập các báo cáo theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.

- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan như: Thuế, Thống kê, Ngân hàng…..

- Soạn thảo các văn bản lĩnh vực phụ trách gửi cơ quan Nhà Nước.

+ Thành tích đạt được: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

*** Công tác tại: Ban điều hành dự án thủy điện Pleikrong – Tổng công ty Sông Đà

- Thời gian: Từ tháng 08/2003 đến tháng 07/2006

- Chức vụ: Kế toán viên Phòng TCKT Ban điều hành dự án Thủy điện Pleirong xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

+ Mô tả công việc:

- Kế toán tổng hợp, theo dõi khối lượng thanh toán cho các đơn vị trong nội bộ Tổng công ty.

- Làm việc với Phòng TCKT Chủ đầu tư về công tác phiếu giá của công trình.

- Tổ chức quản lý hồ sơ chứng từ kế toán.

- Lập các báo cáo tài chính đột xuất, định kỳ hàng quý, năm.

- Tổ chức công tác kiểm kê tài sản, dòng tiền cũng như các tài sản.

- Chịu trách nhiệm về các giao dịch với các cơ quan như: Thuế, Thống kê, Ngân hàng…..

+ Thành tích đạt được: Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Hoàn thành tốt nhiệm vụ

*** Công tác tại: Công ty cổ phần Sông Đà 5 – Tổng công ty Sông Đà

- Thời gian: Từ tháng 10/1997 đến tháng 07/2003

- Chức vụ: Kế toán viên

* Mô tả công việc:

- Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán tại Thuỷ điện Ialy – Xã Iamơnông - Huyện Chư Păh - tỉnh Gia Lai.

- Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán tại Thuỷ điện Cần Đơn, xã Thanh Hoà, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.

- Nhân viên Phòng Tài chính - Kế toán tại Thuỷ điện Na Hang, thị trấn Na Hang, Huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

+ Thành tích đạt được: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

KỸ NĂNG VÀ SỞ TRƯỜNG

* Kỹ năng chính/Kỹ năng đặc biệt:

- Tiếp thu nhanh, ham học hỏi, nghiêm túc và  hòa đồng với mọi người.

- Có khả năng sáng tạo, giao tiếp và lập kế hoạch tốt trong công việc và khả năng tiếp cận và học tập các công nghệ mới .

- Có sức khỏe tốt, trung thực, có trách nhiệm và nhiệt tình trong công việc.

- Có tính kỷ luật cao, chăm chỉ, có trách nhiệm với bản thân và xã hội.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như: MS Word, MS Excel, MS

PowerPoint, Photoshop,…và các phần mềm khác.

- Sử dụng thành thạo: Phần mềm kế toán UNESCO, phần mềm kế toán fast.

- Khả năng giao tiếp hiệu quả, nhiệt tình trong công việc.

- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao.

- Khả năng làm việc theo nhóm hoặc làm việc độc lập.

- Kỹ năng tổng hợp, phân tích và lập báo cáo.

- Có khả năng đối chiếu, đánh giá và đưa ra các giải pháp phù hợp.

- Khả năng quản lý và lãnh đạo.

- Khả năng thương lượng và đàm phán.

- Soạn thảo văn bản và trình bày văn bản tốt, thành thạo các ứng dụng Internet.

* Kỹ năng khác:

- Giải quyết vấn đề

- Giao tiếp và tạo lập quan hệ

- Tư duy sáng tạo

- Đàm phán thuyết phục

- Quản lý bản thân

- Làm việc nhóm

- Học và tự học

- Lắng nghe

- Tổ chức công việc hiệu quả.QUYỀN LỢI ĐƯỢC HƯỞNG

 • Mong muốn được hưởng theo chế độ chung của Doanh nghiệp.

Mục Tiêu Nghề Nghiệp

- Mong muốn tìm được chỗ làm ổn định lâu dài

- Mong muốn tìm được chỗ làm có cơ hội thăng tiến tốt

- Mong muốn tìm được chỗ làm có mức lương tốt

- Mong muốn tìm được nơi có cơ hội cống hiến bản thân tốt

Mô tả thêm:

- Được học hỏi được nhiều kinh nghiệm, môi trường làm việc tốt, công việc ổn định, lương ổn định, chế độ đãi ngộ tốt. Trở thành một kế toán giỏi.YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Có cơ hội thăng tiến, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, Có môi trường làm việc tốt, công việc ổn định lâu dài, lương ổn định, chế độ đãi ngộ tốt.

Trần Quốc Hùng

khám phá công ty thiết kế nội thất tuyệt đẹp phong cách decor tuyệt vời
BẠC ĐẠN CHÍNH HÃNG GIÁ RẺ NHẤT THỊ TRƯỜNG
Tin liên quan
Ý kiến bạn đọc
Xem nhiều
mẫu phòng ngủ tuyệt đẹp
mẫu phòng ngủ tuyệt đẹp
nội thất đỉnh nhất việt nam
nội thất đỉnh nhất việt nam

Tin tiêu điểm

mẫu phòng khách cho giới thượng lưu
mẫu phòng khách cho giới thượng lưu
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
bật mí bí quyết xây nhà tuyệt đẹp
 • Email
  Hỗ trợ
  Kiến nghị nhanh
  Hỗ trợ
  Đăng review Sản phẩm
Hotline: 
Mrs. Duyên
Phản hồi - Khiếu lại
 • icon_zalo
 • icon_phone
 • icon_skype
 
 
Mrs. Duyên
(Phản hồi - Góp ý)
 
Bạn đang ghé thăm website bằng di động?
Nếu cần Phản hồi hãy bấm vào số điện thoại để gọi nhanh cho chúng tôi.

Exec time: 2.545989 s