Danh sách nhà Tuyển Dụng

Tuyển 2 kế toán viên

Cty 3HT

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển 2 kế toán nội bộ

Cty Minh Minh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển kế toán kho,thủ kho

Cty Ngô Trần Gia

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    10/02/2019

Tuyển kế toán bán hàng

Cty Nhị Phát

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển nữ kế toán tổng hợp

Cty Gia Phát

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    10/02/2019

Tuyển gấp kế toán trưởng

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/02/2019

Tuyển kế toán công nợ

Cty Tư Nhân

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu    10/02/2019

Tuyển nữ kế toán công nợ

Cty Thu Vân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển kế toán bán hàng

Cty Phạm Anh

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    10/02/2019

Tuyển 2 kế toán bán hàng

Cty Liên Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/02/2019

Tuyển 2 nữ kế toán

Cửa Hàng Đồ Điện

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/02/2019

Tuyến kế toán viên

Viện Nghiên Cứu

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    02/10/2019

Tuyển kế toán viên

Cty Tài Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển kế toán bán hàng

Cty Thiên Phương Mai

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển nhân viên Logistics

Cty Daelux Vn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/02/2019

Tuyển kế toán viên

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển 5 nữ kế toán

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019

Tuyển nữ kế toán

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/02/2019