Danh sách Vận Chuyển Giao Nhận

Tuyển NV lái xe, vận hành trang thiết bị hàng không

Công ty CP phục vụ mặt đất Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

tuyển giao hàng, phụ kho

Công ty Vĩnh Thành

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019