Danh sách Vận Chuyển Giao Nhận

Tuyển NV giao nhận

Cty TNHH Viễn thông Lê Hoàng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển tài xế

CTY CP Á Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD, NV giao nhận

Cty TNHH SX TM Tín Quang

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển giao nhận

Cty CP Qúy Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển nhân viên vận hành máy, giao hàng

Công ty Sơn NERO

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nhân viên giao nhận

Cty OMO-TO TÃI

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán,Thư Ký,NV lái xe

CÔNG TY HÂN THUẬN PHÁT

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

tuyển NV bán hàng, giao hàng

Cửa hàng Minh Huy

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán,NV cơ khí

CÔNG TY TNHH SYIC VN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán,Thủ kho,Tài xế lái xe

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y TẾ NEWCARE

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển nhân viên giao hàng

Công ty TNHH Hạt giống NOVA

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/05/2019

Tuyển kế toán

Công ty CP SXTM TIẾN NGA

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019