Danh sách Vận Chuyển Giao Nhận

Tuyển tài xế

Cty VLXD Phạm Trường

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ in ống đồng ,NVGH

Cty bao bì Hoàng Đăng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty AX

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV Giao hàng

Cty TNHH Thắng Đạt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV Giao hàng, thủ kho

Cty TNHH Nguyên Hà

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV Giao hàng

Hải sản Tân Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyền NV giao hàng

Cơ sở cà phê

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty Vận tải Trí Lâm

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển tài xế,Kế toán, NV giao hàng

Cty TNHH Vạn Tấn Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển giao hàng

Cty CP Phú Vĩnh Khang

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển lao động

Cty An Minh Cleantech

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV Làm bánh , giao hàng

Nhà hàng Bestyle

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019