Danh sách Trưởng Phòng

Tuyển kế toán

Cty SX TM Ngọc Nguyễn

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán kiêm nhân sự

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    02/05/2019

Tuyển Trợ lý GĐ

Cty Emile

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    01/05/2019

Tuyển TPKD,TPNS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển Quản lý

Cty TNHH Pearl Bio Tech

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    06/05/2019

Tuyển Trợ lý giám đốc

Cty Nice Holdings VN

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    10/05/2019

Tuyển TPKD BĐS

Cty CP địa ốc An Thuận Phát

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    11/05/2019

Tuyển TP KDBĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển TP, NVKD BĐS

Cty CP BĐS Sista Land

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển TPNS,Kĩ thuật viên

Cty TNHH Hoàn Thiện

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển quản lý nhân sự

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển TPKD,Kỹ thuật viên

Nguyên Thái Spa

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019