Danh sách Thư Ký & Trợ Lý

Tuyển Thư kí văn phòng

Cty TK XD Lam Hồng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển Nhân sự

Cty ABX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán, trợ lý giám đốc

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    26/05/2019

Tuyển Quản lý KD

Cty Kim Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển trợ lý nam

Công ty AX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển kiểm toán viên, trợ lý KTV

Hãng kiểm toán AASC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển trợ lý HC

Cty TNHH Hung Ta VN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyến trợ lý

Cty Thái Bình Dương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD

Cty CP ĐT Nhất Chính

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVVP, Thư kí

Cty Rồng Kim Cương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển chỉ huy, trưởng phòng,TLGĐ

Cty bảo vệ -vệ sĩ Hoàng Nam Vương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển trợ lý GĐ

Cty TNHH Hiệp Đại Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019