Danh sách Quản Trị Website

Tuyển thợ quảng cáo

Cty Quảng cáo Nhất Uy

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

Tuyển Giám đốc, kế toán , NVKD

Cty TNHH Hoàng Hoàng Anh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    10/05/2019

Tuyển Admin, NV quảng cáo

Cty Quảng cáo Liên Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Web Developer - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MATRIX VIỆT NAM

Đà Nẵng

Từ 7-10 Triệu    20/07/2018

Tuyển Photoshop

Cty TNHH In Logo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển công nghệ thông tin

Công Ty AQ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển kĩ thuật phần cứng&mềm

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    06/05/2019

Tuyển Kĩ thuật,NV IT

Cty TNHH CN Kiến Hân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển trợ lý SEO

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển IT

Công ty Mx

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NV thiết kế, thợ may mẫu

Thời trang Sénsorial

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển TP KDBĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019