Danh sách Quản Lý

Tuyển Quản lý xưởng TP

Đóng Cuốn Thiên Phúc

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/04/2019

Tuyển Quản lý bán hàng

Cty AX

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/02/2019

Tuyển quản lý

Quán cà phê

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

JD for accounting supervisor:

MATRIX VIETNAM COMPANY

Đà Nẵng

Từ 7-10 Triệu    31/07/2018

Tuyển Quản lý

Cty ABV

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

Tuyển Quản lý nhân sự

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

Tuyển tạp vụ

Cty TNHH Xuân Vạn Phát

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV vệ sinh VP

Cty TNHH SCC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển giúp việc nhà

Gia Đình

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tổ trưởng tạp vụ

Hãng Ô tô BMW

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển trưởng xưởng. thợ mộc

Xưởng gỗ Đỗ Huỳnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ mộc, thợ sơn

Cty Newdoor

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019