Danh sách PR Online

Tuyển thợ quảng cáo

Cty CP Truyền Thông An Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Tuyển NVXNK, NV bán hàng

Cty XNK Mai Hương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVXNK, NV bán hàng

Cty XNK Mai Hương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NV giao dịch khách hàng

Cty B

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nhân viên kinh doanh

Công ty VPP Phương Khang Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển nhân viên theo dõi đơn hàng may mặc

Công ty ACE APPAREL

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/02/2019

Tuyển nữ nhân viên kế toán thuế

CTY TNHH DV VẬN TẢI NGỰ HẠN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

tuyển chuyên viên quản lý khách hàng,

Ngân hàng phát triển Việt Nam BIDV

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/01/2019