Danh sách Phi Chính Phủ

Tuyển Quản lý xưởng TP

Đóng Cuốn Thiên Phúc

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    04/05/2019

Tuyển kĩ sư, kiến trúc sư

Cty xây dựng An Thuận Phát

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển kĩ thuật điện lạnh

Cty ABN

Hồ Chí Minh

   03/05/2019

Tuyển Giao tiếp tiếng Hàn

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty SX A&T

Hồ Chí Minh

   03/05/2019

Tuyển kế toán

Cty SX TM Đại Sơn

Hồ Chí Minh

   08/05/2019

Tuyển NVKD

BĐS DCB

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    03/05/2019

Tuyển KTS, kĩ sư XD

Cty AXX

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019