Danh sách Marketing Online

Tuyển thu ngân và bán hàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển gấp thu ngân

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển nhân viên thu ngân

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán thu-chi

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển gấp kế toán

Nhà Hàng Kim Khang

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển gấp 1 kế toán

Cty Phúc Tâm

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty Quang Huy

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán viên

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Cần tuyển nhân viên chăm sóc khách hàng

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Cần tuyển nhân viên tư vấn, marketing

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Cần tuyển 02 nhân viên kế toán

Công Ty Mực In Opal

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán văn phòng

Cty Điện SME

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu