Danh sách Marketing & Sells

Tuyền NVkinh doanh

Cty CPTM BĐS Bầu Trời

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/01/2019

Tuyển NVKD

Cty CP ĐT Nhất Chính

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV KD BĐS

Cty AB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD, Quản lý

CTY TNHH Nhà Bếp

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV giao hàng, NV sale và bán hàng

Cty TNHH MTV Đỉnh Điểm

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển nhân viên bán hàng

Cty Mỹ phẩm Nhựt Tân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Toàn Gia Land

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển NVKD, NV tiếp thị , NVSX

Cty cà phê Thương Hải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    15/05/2019

Tuyển Nhân viên kinh doanh

Cty CP SX TM DV Hoàng Gia Huy

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD bất động sản

Cát Tường Group

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD, NV giao nhận

Cty TNHH SX TM Tín Quang

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD, KT, NVVP

Cty TNHH SENDA VN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019