Danh sách Marketing & Sells

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty Bao Bì Hòa Phong

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    07/05/2019

Tuyển Quản Lý

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    08/05/2019

Tuyển Giám đốc, kế toán , NVKD

Cty TNHH Hoàng Hoàng Anh

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    10/05/2019

Tuyển Đại diện KD đại lý

Cty Bảo An

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    08/05/2019

Tuyển NVKD

Cty BĐS Thuận Việt

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    15/05/2019

Tuyển NV Sale

Cty Phục Trang Hoa Việt

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    15/05/2019

Tuyển NVCS kênh siêu thị , lái xe

Cty CP Vĩnh Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Nhân Viên

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển NV thiết kế đồ họa, LĐPT

Cty Bao Bì Trung Tín

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển trợ lý, nhân viên KD

Cty TNHH TM Vân Tuyền

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển NV kinh doanh

Cty TM-SX Phong Gia Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Thế Cao

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019