Danh sách Marketing & Sells

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD,NV kĩ thuật

Cty TNHH DV Phú Hòa

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Tuyển KD BĐS

Cty Lộc Thiên Phú

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Hội Tụ

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Assistant Merchandising Manager

CÔNG TY MATRIX VIỆT NAM

Đà Nẵng

Từ 7-10 Triệu    30/07/2018

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty Bao Bì Hòa Phong

Hồ Chí Minh

   07/05/2019

Tuyển Quản Lý

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển Giám đốc, kế toán , NVKD

Cty TNHH Hoàng Hoàng Anh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    10/05/2019

Tuyển Đại diện KD đại lý

Cty Bảo An

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    08/05/2019

Tuyển NVKD

Cty BĐS Thuận Việt

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    15/05/2019

Tuyển NV Sale

Cty Phục Trang Hoa Việt

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    15/05/2019

Tuyển NVCS kênh siêu thị , lái xe

Cty CP Vĩnh Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019