Danh sách Lễ Tân

Tuyển nhân viên văn phòng

Cty TNHH Gia Đình

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển lễ tân

Khách sạn Bos Place

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển nam lễ tân

Khách sạn Đa Lộc

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển nữ ghi chép sổ sách

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển nhân viên phụ kho

Cty Nagakawa

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển lễ tân

Nha khoa Hollywood

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Nhân Viên Phụ Tá,lễ tân

NHA KHOA HỢP NHẤT

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển lao động phổ thông

Công ty sự kiện

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Bác Sĩ,phụ tá,tiếp tân

NHA KHOA XINH XINH

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    30/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán

CÔNG TY Xây Dựng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kế Toán Văn Phòng

CÔNG TY TNHH SƠN HIỆP PHÁT

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    30/05/2019

Tuyển bảo vệ nhà máy

Công ty Hóa Chất Dầu Khí

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019