Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển thợ bạc

Cty TNHH toàn cầu Mai Lâm

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty Gia Đình

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển LĐPT

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển Giao hàng, tạp vụ

Cty CP Dược Pha Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển thiết kế 3D, thợ gắn đá

DNTN Nữ Trang Cao Cấp

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển NV giao hàng, bán hàng

Cửa hàng Thiên Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty BĐS Nhân Viên

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển NV thiết kế đồ họa, LĐPT

Cty Bao Bì Trung Tín

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/04/2019

Tuyển NV kinh doanh

Cty TM-SX Phong Gia Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển thợ tiện,thợ phay, kế toán

Cty TNHH cơ khí Gia Định

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển giúp việc

Cty Gia đình

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Lái xe dấu C

Công ty ABX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019