Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển NV giao/ nhận hàng

Cty TNHH thực phẩm Tài Đức

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển thợ cắt, thợ vắt sổ

Nhà may Phương Thảo

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    28/05/2019

Tuyển thợ ráp giỏi

Nhà May Om

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển Tổ trưởng, CN may

Cty TNHH Quang Thái

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    28/05/2019

Tuyển CN may, bảo trì

Cty TNHH May Mặc Jang Vinh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển đầu bếp, phụ bếp

CtyTNHH Vạn Kim

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán,công nhân may

Cty May Trần Trúc

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển thợ may

CTy may Trung Phương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty Đại Hưng Thịnh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019

Tuyển Giáo viên, bảo mẫu

Mầm Non Mây Hồng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019

Tuyển bảo mẫu,GV mầm non

Cty Tâm Lý Trẻ

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019

Tuyển GV mầm non

Trường MN Hiền Minh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019