Danh sách Lao Động Phổ Thông

Tuyển kế toán

Công ty Phú Vinh Phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Công Nhân

CÔNG TY TNHH Nữ Trang Ánh Sáng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    15/05/2019

Tuyển Dụng Thường Xuyên

Nhà Hàng Hải Sản Phi Phố Biển

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    22/05/2019

tuyển lao động phổ thông

Công Ty TNHH Gốm Sứ Kim Trúc

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/01/2019