Danh sách Kế Toán

Tuyển kế toán, giao hàng

Cty Vĩnh Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    22/05/2019

Tuyển kế toán , kỹ sư điện

Cty SX nồi hơi Toun Shing Kai

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    18/05/2019

Tuyển Kế toán

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    23/05/2019

Tuyển Nv Takeoff

Cty Quận Thủ Đức

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    22/05/2019

Tuyển TPKD BĐS

Cty CP địa ốc An Thuận Phát

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    11/05/2019

Tuyển Tổ trưởng thiết kế Cơ

Cty kĩ thuật lắp ráp ĐC Miền nam

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Kế toán tổng hợp

Cty SX đồ lót Emma

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ tiện,thợ phay, kế toán

Cty TNHH cơ khí Gia Định

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển Nhân sự

Cty ABX

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu   

Tuyển phiên dịch tiếng Hoa

Cty Leefu

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    25/05/2019

Tuyển kế toán, trợ lý giám đốc

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    26/05/2019

Tuyển NVVP

Cty In Ấn

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    23/05/2019