Danh sách IT Phần Mềm & P Cứng

Tuyển nữ kĩ thuật máy tính

Tin học Việt An

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển NV thiết kế phần mềm

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    06/12/2019

Tuyển thợ quảng cáo

Hoàn Vũ Co.,Ltd

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển thợ bế

Cty Đức Linh

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/09/2019

Tuyển NV thiết kế , QT web

Cty ABV

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển IT phần mềm & phần cứng

Tập Đoàn An Nông

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển NV IT, quản lý

Cty TNHH ĐT&PT Hoàn Thiện

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển CNTT, quản trị web

Cty Hoàng Quốc Bảo

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/03/2019

Tuyển thiết kế, thọ QC

Cty QC Đại Càn Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển lập trình và vận hành máy CNC

Cty cơ khí DTC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển Nhân viên thiết kế

Cty TNHH Thanh Sang

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển thiết kế đồ họa, thợ bế

Cty TNHH Jin Lin

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019