Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển NV Telesale

Cty AB

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển giáo viên, bảo mẫu

Trường MN Hoàng Anh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển KTV Tin học

Công ty A

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD các dòng thang máy

Cty TNHH Việt Đông Hải

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển KTV vận hành máy

Cty Sài Gòn Medi Life

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVVP

Garage Ngọc An

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    31/05/2019

Tuyển KT, Quàn lý HCNS

Cty Vina Cosmo

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV kế toán

Cty TNHH NHTMCP Ngoại thương VN

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    05/02/2019

Tuyển NVKD thị trường

Cty Thiên Long Hải

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV Kế toán

Cty HIPPO PAINT

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển kế toán bán hàng

Cty CP Thế Gioi Vỏ Xe

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV văn phòng

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    05/01/2019