Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển NVVP, KẾ TOÁN

Cty Quảng cáo Kiến Vàng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVVP

Cty BĐS Khang Điền Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển trợ lý HC

Cty TNHH Hung Ta VN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD

Cty chế biến TP Sao Biển

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV Telesale

Cty AB

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển giáo viên, bảo mẫu

Trường MN Hoàng Anh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển KTV Tin học

Công ty A

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD các dòng thang máy

Cty TNHH Việt Đông Hải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển KTV vận hành máy

Cty Sài Gòn Medi Life

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVVP

Garage Ngọc An

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    31/05/2019

Tuyển KT, Quàn lý HCNS

Cty Vina Cosmo

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019