Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển kế toán bán hàng

Cty Nhị Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển 2 kế toán

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 4 kế toán bán hàng

Cty Hương Phạm

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển ké toán bán hàng

Cty Hoàng Phú Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán hành chính

Cty Xây Dựng

Hà Nội

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển kế toán thu ngân

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán bán hàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

TUYỂN GẤP 50 NHÂN VIÊN KINH DOANH

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN ĐÔNG NAM

Bình Dương

Từ 20-50 Triệu   

Tuyển vị trí kế toán

Cty Hải Huyền

Hà Nội

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển nhân viên kế toán kho

Cty Danko

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu