Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Nhân viên Văn Phòng

Công ty TNHH Y Dược Trung Hải Sinh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    31/10/2018

Nhân Viên Hành Chánh Văn Phòng

Công ty TNHH Dược Triển Phát

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    28/10/2018

Tuyển 5 kế toán

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán văn phòng

Cty Hoàng Phát

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kiểm toán viên

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển hành chính kế toán

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển gấp thu ngân

TT Siêu Thị

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán bán hàng

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán bán hàng

Cty Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 1 thu ngân

Cửa Hàng Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển 2 thu ngân

Doanh Nghiệp Tư Nhân

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu