Danh sách Hành Chính Văn Phòng

Tuyển gấp nhân viên kế toán.

Cty Hiền Phan

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp.

Cty Ptech Việt Nam

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán hành chính.

Cty Xây Dựng

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp.

Cty DV Kế Toán

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển kế toán kho

Cty Mtv PT

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán nhập liệu.

Cty BMS

Hà Nội

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển nhân viên kế toán

Cty Gia Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp.

Cty Đại Hưng Vượng

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển dụng kế toán nhanh

Cty Toun Shing Kai

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển kế toán nhập liệu

Cty Đại Phú Hùng

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp.

Cty Quang Huy

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển kế toán tổng hợp.

Cty Minh Phúc

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu