Danh sách Hành Chính Văn Phòng

JD for accounting supervisor:

MATRIX VIETNAM COMPANY

Đà Nẵng

Trên 7 triệu    31/07/2018

Tuyển NVVP

Cty Cp Coco

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển NVVP,NVCSKH

Cty TMDV BĐS Phúc An Cơ

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    08/05/2019

Tuyển kế toán

Cty Giải Pháp CN Việt Hà

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán công nợ

Cty In Ấn CVP VN

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển kế toán

Cty Nội Thất Hải Long

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán

Cty Vinh Thái

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

Tuyển kế toán nội bộ

Cty Đại Đông Dương

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    08/05/2019

Tuyển quản lý sản xuất

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    04/05/2019

Tuyển TPKD,TPNS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    08/05/2019

Tuyển Quản lý

Cty TNHH Pearl Bio Tech

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    06/05/2019

Tuyển Trợ lý giám đốc

Cty Nice Holdings VN

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    10/05/2019