Danh sách Hàng Không & Du Lịch

Tuyển NV thiết kế , QT web

Cty ABV

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu   

Tuyển kế toán

Cty Giai Lợi

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán

Cty TNHH Vận Tải Xuyên Á

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/09/2019

Tuyển KD, điều hành

Cty du lịch Nắng Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển quản lý, KTV

KINGSPA

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển lái xe 1 tấn

Cty TNHH Trân Minh Phượng

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    08/05/2019

Tuyển giáo viên, bảo mẫu

MN Mặt Trời Be Con

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/09/2019

Tuyển Kĩ thuật điện ,NVKD

Cty XNK Tam Tín

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    03/05/2019

Tuyển NVKD, NV thiết kế

Cty May Duyên Dáng

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/03/2019

Tuyển NVKD

Head Honda

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    01/05/2019

Tuyển NV Giao hàng

Cty Ben Style

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/04/2019

Tuyển NV giao nhận

Cty Vận Chuyển Ngày Đêm

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    09/05/2019