Danh sách Hàng Hiệu

Tuyển thợ may

Cty Hương Huy

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển Quản lý

Cty ABV

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

Tuyển thợ may mẫu

Cty Thời Trang Lam Trần

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    04/05/2019

Tuyển thợ cắt theo rập

Nhà May Anh Khoa

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019

tuyển công nhân may

Cty TNHH May Trí Đạt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/02/2019

Tuyển công nhân may theo công đoạn

Cty TNHH thời trang COMAYCA

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019