Danh sách Giúp Việc Nhà

Tuyển tạp vụ, bảo vệ

Khách sạn Hồng Luân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển tạp vụ, phục vụ nữ

Câu Lạc Bộ Bida

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển Bảo trì điện nước, Nấu bếp

Trường Tiểu Học Nhựt Tân

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH SX Tuấn Lan

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển giúp việc ,phụ bàn

Cty Gia Đình

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    18/05/2019

Tuyển công nhân sản xuất

Cty CPĐT SX Bảo Ngọc

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển Tạp vụ

Cty Tự Hào Việt

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển giúp việc

Luật sư JON

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển giúp việc

Đại sứ quán Ba Lan

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Gia Thành

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty bao bì Giay

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty AX

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019