Danh sách Địa Chất Khoáng Sản

Tuyển kĩ thuật XD cầu đường

Cty XD TM Đại Tài Phúc

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/01/2019

Tuyển kĩ sư cơ khí

Cty TNHH cơ khí Đức Lợi

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/02/2019

Tuyển thợ sửa chữa ĐTDĐ

Cửa hàng MInh Đạt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/01/2019

Tuyển Nữ kế toán

Cty AX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/10/2019

Tuyển NV Giao hàng

Cty Ben Style

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/04/2019

Tuyển Ứng viên Điện

Cty TNHH Nam Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển NV Telesale

Cty TNHH Huệ Nguyên

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NVKD

Cty BĐS Hoàng Gia Thành Thái

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển NVKD

BĐS DCB

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    03/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

CTY ABB

Hồ Chí Minh

   02/05/2019

Tuyển NVKD BĐS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    02/05/2019

Tuyển KD BĐS

Cty Lộc Thiên Phú

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    01/05/2019