Danh sách Công Nghệ & Tự Động

Tuyển Thợ tiện, thợ điện

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển thợ mộc giỏi

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    02/05/2019

Tuyển kĩ thuật viên

Cty Cp Phân Bón Bình Điền

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển thợ nhôm kính giỏi

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    04/05/2019

Tuyển kĩ sư thiết kế

Cty Global Desingn

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ bạc

Cty TNHH toàn cầu Mai Lâm

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển kĩ sư xây dựng

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV thi công quảng cáo

Cty quảng cáo Minh Phương

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    24/05/2019

Tuyển Bảo trì

Cty TNHH Angel Beauty

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển nhân viên kĩ thuật

Cty cơ khí Anpha

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019