Danh sách Bảo Vệ

Tuyển NV dọn dẹp

Cty Kleantek

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    14/05/2019

Tuyển Giúp việc,chăm bé

Cty Gia đình

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    22/05/2019

Tuyển Giup việc

Cty ATB

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    11/05/2019

Tuyển NV bảo vệ, tạp vụ

Cty Inter Clean

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    10/05/2019

Tuyển giúp việc nhà

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    16/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Gia Thành

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Trường phát

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    09/05/2019

Tuyển Lái xe

Cty Thanh Hương

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    04/05/2019

Tuyển tài xế & bảo vệ

Cty Du lịch ThéinhTourist

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển Lái xe dấu C

Công ty ABX

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV giao hàng ,quản lý kho

Cty Điện Máy Hưng Thịnh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    28/05/2019

Tuyển đội trưởng , NV bảo vệ

Cty bảo vệ An Phúc

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    22/05/2019