Danh sách Bán Hàng

Tuyển NVKD

Cty BĐS Thuận Việt

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    15/05/2019

Tuyển Nữ trực quầy

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    09/05/2019

Tuyển NV Sale

Cty Phục Trang Hoa Việt

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    15/05/2019

Tuyển NV giao hàng

CTY ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NV giao nhận

Cty TM Lâm Cường

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Bảo Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển NV giao hàng, bán hàng

Cửa hàng Thiên Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Tuyển NV kinh doanh

Cty TM-SX Phong Gia Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVKD

Cty TNHH Thế Cao

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển Nữ trực ĐT

Cty TM DV Tây Xuyên Á

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVVP, kinh doanh

Cty Sài Gòn Thịnh Vương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    14/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty TNHH Đất Võ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019