Danh sách Bán Hàng

Tuyển kế toán bán hàng

Cty VPP Gia Nguyên

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV giao nhận , bán hàng

Cty TNHH Kim Hà Việt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển TPNS,Kĩ thuật viên

Cty TNHH Hoàn Thiện

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Cửa hàng trưởng, NVBH

Miki Fashion

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVXNK, NV bán hàng

Cty XNK Mai Hương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVXNK, NV bán hàng

Cty XNK Mai Hương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH SX Tuấn Lan

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV giao hàng nam

Cty TNHH TM7 DV Alcare

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    18/05/2019

Tuyển NV kinh doanh

Cty TNHH Fram

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Thần Thám LED

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV Giao hàng

Cty TNHH Thắng Đạt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV Giao hàng

Hải sản Tân Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019