Danh sách Bán Hàng

Tuyển NV tiếp thị bán hàng

Cty TNHH Nam Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển NVKD, NVVP

Cty TM XNK Tam Tín

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NVBH,NVKD,Giao hàng

Cty CP Rạng Đông

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển bán hàng , giao hàng nam

Cty Nam Phương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cty TNHH Việt Lại Hương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Cửa hàng đồ gỗ Thủy Tiên

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    18/05/2019

Tuyển bán hàng, kế toán, thợ cơ khí

Cty TNHH SX Hòa Phong

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Tiệm Vàng Tân Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NV bán hàng

Shop Silk Cáshmere House

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty CP vật tư Cơ Điện Lạnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty TNHH Lead Tiến Thành

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển kế toán bán hàng

Cty Hà Thắng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019