Danh sách Ứng viên tài năng

TRỢ LÝ KINH DOANH

NGUYỄN HẢI PHONG

Từ 7-10 Triệu    26/03/2018

Tìm việc lương cao

Hồng Hà

Từ 7-10 Triệu    15/03/2018

Nhân viên hành chính

Nguyễn Mai Anh

Từ 5 -7 triệu    02/03/2018