Danh sách Ứng viên

Quản lý bảo trì ngành thực phẩm

Nguyễn Công Minh

PR Đối Ngoại

Từ 15- 20 Triệu    29/09/2018

Tuyển dụng

Nguyễn tấn lượng

Từ 3-5 Triệu    13/09/2018

cần tìm việc giao hàng

Minh cường

Từ 5 -7 triệu    23/08/2018

Tìm việc giao chở hàng

em quân

Từ 3-5 Triệu    23/08/2018

tìm công việc giao hàng

Đặng Văn Đức

Từ 3-5 Triệu    23/08/2018

tìm công việc phụ xe giao hàng

Nguyễn long

Từ 3-5 Triệu    23/08/2018

tìm việc làm phụ xe giao hàng

Việt Hoàng hà

Từ 5 -7 triệu    23/08/2018

Tìm công việc giao nhận hàng hóa

Thế Nam

Từ 5 -7 triệu    23/08/2018

Tìm việc kế toán

Phạm Thị Thắm

Từ 5 -7 triệu    13/08/2018

TRỢ LÝ KINH DOANH

NGUYỄN HẢI PHONG

Vinh

Từ 7-10 Triệu    26/03/2018