Danh sách

Tuyển 2 nhân viên kế toán

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển 2 kế toán bán hàng

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán bán hàng

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển nhân viên kế toán

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán văn phòng

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển nữ kế toán trưởng

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển kế toán kho

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển gấp kế toán viên

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển kế toán kho,thủ kho

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 2 kế toán nội bộ

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển nữ kế toán kho

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 2 kế toán kho

Từ 6-8 Triệu