Danh sách

Tuyển thợ điện lạnh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển Kĩ thuật,NV IT

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển thợ điện lạnh

Trên 7 triệu    06/05/2019

Tuyển Thư kí văn phòng

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển trợ lý SEO

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển IT

Trên 7 triệu    17/05/2019

Tuyển Nữ trực ĐT

Trên 7 triệu    01/05/2019

Tuyển NVVP, kinh doanh

Trên 7 triệu    14/05/2019

Tuyển thủ kho

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Thư kí văn phòng

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển Nhân sự

Trên 7 triệu    23/05/2019

Tuyển phiên dịch tiếng Hoa

Trên 7 triệu    25/05/2019