Danh sách

Tuyển kế toán nội bộ

Từ 5 -7 triệu   

Tuyển 2 Kiến trúc sư

Từ 15- 20 Triệu    07/05/2019

Tuyển Kiến trúc sư, thiết kế nội thất

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển kiến trúc xây dựng

Từ 15- 20 Triệu    07/05/2019

Tuyển thiết kế nội thất

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển Họa viên kiến trúc, xây dựng

Từ 5 -7 triệu    05/07/2019

Tuyển thợ thiết kế nội thất đi làm ngay

Từ 10-15 Triệu    05/07/2019

Cần tuyển nhân viên thiết kế đồ họa

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển kế toán tổng hợp.

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán hành chính.

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán kho

Từ 7-10 Triệu