Danh sách

JD for accounting supervisor:

Từ 7-10 Triệu    31/07/2018

Assistant Merchandising Manager

Từ 7-10 Triệu    30/07/2018

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Từ 7-10 Triệu    31/07/2018

Employees CoC -Compliance

Từ 7-10 Triệu    31/07/2018

Web Developer - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Từ 7-10 Triệu    20/07/2018