Danh sách Xuất Nhập Khẩu

Tuyển NV Sale

Cty CP Market Plus

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    03/05/2019

Tuyển NV KD

Cty TNHH VPP Kim Phúc

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/09/2019

Tuyển đốc công, cai thợ

Cty TNHH XD&y tế La Đông

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/10/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Trung tâm thiết bị Nam Sơn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển Tài xế xe tải

Cty TNHH Hoàng Lễ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Nam kế toán

Cty Lê Thành

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/03/2019

Tuyển Nhân Viên VP

Cty TNHH Hoàng Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/03/2019

Tuyển NVKD,GTSP

Cty TNHH Vạn Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

CÔNG TY MATRIX VIỆT NAM

Đà Nẵng

Từ 7-10 Triệu    31/07/2018

Tuyển Sinh viên cao đẳng

Cty TMDV Hoàng Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển chứng từ XNK,

Trường Thái Hòa Logistic

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019