Danh sách Vận Chuyển Giao Nhận

Tuyển NV giao nhận , bán hàng

Cty TNHH Kim Hà Việt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển thủ kho, lái xe, giao hàng

Cty Phát Triển Y Tế Newcare

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển NV giao hàng nam

Cty TNHH TM7 DV Alcare

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    18/05/2019

Tuyển quản lý, giao hàng

Bánh Pizza INN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển thu ngân, giao hàng ,phục vụ

HT PAPAS CHICKEN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển tài xế

Cty VLXD Phạm Trường

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển thợ in ống đồng ,NVGH

Cty bao bì Hoàng Đăng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty AX

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển NV Giao hàng

Cty TNHH Thắng Đạt

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NV Giao hàng, thủ kho

Cty TNHH Nguyên Hà

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển NV Giao hàng

Hải sản Tân Phú

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyền NV giao hàng

Cơ sở cà phê

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019