Danh sách Vận Chuyển Giao Nhận

Tuyển LĐPT

Cty Song Anh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

Tuyển NV nam kho

Cty Quốc tế Phú Hoàng Hải

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển NV giao hàng

CTY ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển NV giao nhận

Cty TM Lâm Cường

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển NV giao nhận thư

Cty Chuyển phát nhanh Thành Công

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Bảo Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển NV kho nam

Cty TNHH TM Thuận Thiên

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    04/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Thanh Gia An

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Giao hàng, tạp vụ

Cty CP Dược Pha Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NV giao hàng, bán hàng

Cửa hàng Thiên Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Tuyển Lái xe nâng

Cty TNHH YCH-Protrade

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    14/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty TNHH Đất Võ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019