Danh sách Vận Chuyển Giao Nhận

Tuyển LĐPT

Cty Thanh Gia An

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Giao hàng, tạp vụ

Cty CP Dược Pha Nam

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    09/05/2019

Tuyển NV giao hàng, bán hàng

Cửa hàng Thiên Phát

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    08/05/2019

Tuyển Lái xe nâng

Cty TNHH YCH-Protrade

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    14/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty TNHH Đất Võ

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    23/05/2019

Tuyển NV giao hàng ,quản lý kho

Cty Điện Máy Hưng Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển NV bán hàng, giao hàng

Cty CP TM DV Quận 3

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    28/05/2019

Tuyển NV giao/ nhận hàng

Cty TNHH thực phẩm Tài Đức

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển NVBH,NVKD,Giao hàng

Cty CP Rạng Đông

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển bán hàng , giao hàng nam

Cty Nam Phương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    17/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty CP vật tư Cơ Điện Lạnh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển NV giao hàng

Cty TNHH Lead Tiến Thành

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019