Danh sách Vận Chuyển Giao Nhận

Tuyển NV bán hàng

Của hàng siêu thị thời gian

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    16/05/2019

Tuyển NV Sale

Cty CP Market Plus

Hồ Chí Minh

Trên 10 triệu    03/05/2019

Tuyển NV Giao hàng

Cty Ben Style

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển NV giao nhận

Cty Vận Chuyển Ngày Đêm

Hồ Chí Minh

Dưới 10 triệu    09/05/2019

Tuyển kế toán, giao hàng

Cty Vĩnh Phú

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    22/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty Song Anh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    08/05/2019

Tuyển NV nam kho

Cty Quốc tế Phú Hoàng Hải

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển NV giao hàng

CTY ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển NV giao nhận

Cty TM Lâm Cường

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Tuyển NV giao nhận thư

Cty Chuyển phát nhanh Thành Công

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    03/05/2019

Tuyển LĐPT

Cty TNHH Bảo Minh

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019

Tuyển NV kho nam

Cty TNHH TM Thuận Thiên

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    04/05/2019