Danh sách Trưởng Phòng

Tuyển TPKD, kế toán

Công ty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    24/05/2019

Tuyển Chuyên viên P.QL khoa học

Trường ĐH Công Nghệ Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    18/05/2019

Tuyển PPKD,NVKD

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    21/05/2019

Tuyển TPKD, NV cơ điện

Cty TNHH Tân Quang Minh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển GĐKD,GĐHC

Khách sạn VICTORY

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển Nhân Viên Kinh Doanh,NV Kế Hoạch

CÔNG TY CP Hoàng Vinh

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    30/05/2019

Tuyển Nhân Viên Quản lý kinh doanh

CÔNG TY CP QUÝ THỊNH

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    29/05/2019

tuyển GĐKD, TPKD

Ô tô An Sương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/02/2019

Tuyển dụng kế toán trưởng

Công ty Cổ Phần Vạn Xuân Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/01/2019