Danh sách Trưởng Phòng

Tuyển Dụng Kỹ Sư XD Công Trình Nhà Ở

CTCP Kiến Trúc Xây Dựng Nhà Xinh

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/07/2019

NVKD Phân Bón

CT TNHH XNK Đại Thịnh Phát

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    05/07/2019

Tuyển NV kinh doanh, TP kinh doanh

Công ty bất động sản tây bắc

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    07/05/2018

Tuyển kĩ sư

Cty CP 14M&E

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    11/06/2019

Tuyển giáo viên

Trường MN Mỹ Úc

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển NV phục vụ

Nhà hàng Wainosuke

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/10/2019

Tuyển TPKD, tài xế

Cty TNHH coffee Trần Tiến

Hồ Chí Minh

Từ 3-5 Triệu    09/05/2019

Tuyển Quản lý KD

Tập đoàn AQ

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển cử nhân luật

Cty AAA

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    09/05/2019

Tuyển NVVP tiếng Nhật

Cty CP ĐT SAIGON ÍNUCOM

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển kĩ sư xây dựng

Cty TNHH XD Nam Đô

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu   

Tuyển GĐ, TP nhân sự

Cty bảo vệ Đức Phát

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/10/2019