Danh sách Trưởng Phòng

Tuyển Nhân viên chăm sóc hệ thống

CTy APC Việt Nam

Hà Nội

Từ 6-8 Triệu   

Tuyển Nữ trợ lý giám đốc

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Cần tuyển các vị trí Giám đốc, Trưởng phòng

Manulife Thủ Đức

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/07/2019

Cần Tuyển Gấp Giám Đốc Điều Hành

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Thực Phẩm Chay

CTy thực phẩm chay

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/07/2019

Tuyển Giám đốc sản xuất ngành bao bì

Công ty Phương Yến

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển Giám đốc Dự án Công ty

Công ty Nhà Đông Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển nhân viên trợ lí cho công ty

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển giám đốc kinh doanh

Cty Thực Phẩm Thiên Ngọc

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/07/2019

Cần tuyển trợ lý giám đốc

Công ty Nhà Phố

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển gấp Trưởng Phòng Kho Vận

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển nam trợ lí giám đốc

Công ty Hồng Quý

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019