Danh sách Thư Ký & Trợ Lý

Tuyển kế toán nam

Cty TNHH SX Hồng Minh

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    17/05/2019

Tuyển trợ lý, nhân viên KD

Cty TNHH TM Vân Tuyền

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển Thư kí văn phòng

Cty BĐS Anh Pháp Nhật

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Thư kí văn phòng

Cty TK XD Lam Hồng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển Nhân sự

Cty ABX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán, trợ lý giám đốc

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    26/05/2019

Tuyển Quản lý KD

Cty Kim Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển trợ lý nam

Công ty AX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển kiểm toán viên, trợ lý KTV

Hãng kiểm toán AASC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    16/05/2019

Tuyển trợ lý HC

Cty TNHH Hung Ta VN

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyến trợ lý

Cty Thái Bình Dương

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    01/05/2019

Tuyển NVKD

Cty CP ĐT Nhất Chính

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019