Danh sách Thư Ký & Trợ Lý

Tuyển quản lý

Quán cà phê

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    02/05/2019

Tuyển Quản lý ,

Trung Tâm HN tiệc cưới Unique

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    05/09/2019

Tuyển Nam kế toán

Cty Lê Thành

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/03/2019

Tuyển Nhân Viên VP

Cty TNHH Hoàng Thịnh

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    05/03/2019

Tuyển kế toán công nợ

Cty Kim Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển kế toán kiêm nhân sự

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    02/05/2019

Tuyển Trợ lý GĐ

Cty Emile

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    01/05/2019

Tuyển Quản lý nhân sự

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

Assistant Merchandising Manager

CÔNG TY MATRIX VIỆT NAM

Đà Nẵng

Từ 7-10 Triệu    30/07/2018

Tuyển TPKD,TPNS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển Trợ lý giám đốc

Cty Nice Holdings VN

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    10/05/2019

Tuyển thư kí, kế toán

Cty tư vấn Mộc Thủy

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019