Danh sách Thư Ký & Trợ Lý

Assistant Merchandising Manager

CÔNG TY MATRIX VIỆT NAM

Đà Nẵng

Từ 7-10 Triệu    30/07/2018

Tuyển TPKD,TPNS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển Trợ lý giám đốc

Cty Nice Holdings VN

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    10/05/2019

Tuyển thư kí, kế toán

Cty tư vấn Mộc Thủy

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển kế toán nam

Cty TNHH SX Hồng Minh

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    17/05/2019

Tuyển trợ lý, nhân viên KD

Cty TNHH TM Vân Tuyền

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển Thư kí văn phòng

Cty BĐS Anh Pháp Nhật

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển Thư kí văn phòng

Cty TK XD Lam Hồng

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển Nhân sự

Cty ABX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển kế toán, trợ lý giám đốc

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    26/05/2019

Tuyển Quản lý KD

Cty Kim Long

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu   

Tuyển trợ lý nam

Công ty AX

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019