Danh sách Thư Ký & Trợ Lý

Tuyển TPKD,TPNS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    08/05/2019

Tuyển Trợ lý giám đốc

Cty Nice Holdings VN

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    10/05/2019

Tuyển thư kí, kế toán

Cty tư vấn Mộc Thủy

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    11/05/2019

Tuyển kế toán nam

Cty TNHH SX Hồng Minh

Hồ Chí Minh

Dưới 20 triệu    17/05/2019

Tuyển trợ lý, nhân viên KD

Cty TNHH TM Vân Tuyền

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển Thư kí văn phòng

Cty BĐS Anh Pháp Nhật

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    03/05/2019

Tuyển Thư kí văn phòng

Cty TK XD Lam Hồng

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển Nhân sự

Cty ABX

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu   

Tuyển kế toán, trợ lý giám đốc

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    26/05/2019

Tuyển Quản lý KD

Cty Kim Long

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu   

Tuyển trợ lý nam

Công ty AX

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    10/05/2019

Tuyển kiểm toán viên, trợ lý KTV

Hãng kiểm toán AASC

Hồ Chí Minh

Trên 7 triệu    16/05/2019