Danh sách Thư Ký & Trợ Lý

Tuyển Nam kế toán

Cty Lê Thành

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019

Tuyển kế toán công nợ

Cty Kim Hưng

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    02/05/2019

Tuyển kế toán kiêm nhân sự

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    02/05/2019

Tuyển Trợ lý GĐ

Cty Emile

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    01/05/2019

Tuyển Quản lý nhân sự

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    01/05/2019

Assistant Merchandising Manager

CÔNG TY MATRIX VIỆT NAM

Đà Nẵng

Từ 7-10 Triệu    30/07/2018

Tuyển TPKD,TPNS

Cty ABC

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    08/05/2019

Tuyển Trợ lý giám đốc

Cty Nice Holdings VN

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    10/05/2019

Tuyển thư kí, kế toán

Cty tư vấn Mộc Thủy

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    11/05/2019

Tuyển kế toán nam

Cty TNHH SX Hồng Minh

Hồ Chí Minh

Từ 15- 20 Triệu    17/05/2019

Tuyển trợ lý, nhân viên KD

Cty TNHH TM Vân Tuyền

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    10/05/2019

Tuyển Thư kí văn phòng

Cty BĐS Anh Pháp Nhật

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    03/05/2019