Danh sách Thư Ký & Trợ Lý

Tuyển Nhân Viên Thư Ký Hành Chính có kinh nghiệm

Cty Dược Phẩm Ý An Tâm

Hồ Chí Minh

Từ 6-8 Triệu    06/11/2018

Tuyển Nữ trợ lý giám đốc

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 5 -7 triệu    07/05/2019

Cần tuyển nam hoặc nữ trợ lý giám đốc

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/07/2019

Tuyển gấp giám đốc Kĩ Thuật

Cty Kim Hà

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển dụng giám đốc kinh doanh

CTy Tùng Huê

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần Tuyển Gấp Giám Đốc Điều Hành

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Tuyển Giám Đốc Kinh Doanh Thực Phẩm Chay

CTy thực phẩm chay

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    05/07/2019

Tuyển Giám đốc sản xuất ngành bao bì

Công ty Phương Yến

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển Giám đốc Dự án Công ty

Công ty Nhà Đông Sài Gòn

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019

Tuyển nhân viên trợ lí cho công ty

Doanh nghiệp tư nhân

Hồ Chí Minh

Từ 7-10 Triệu    07/05/2019

Cần tuyển giám đốc kinh doanh

Cty Thực Phẩm Thiên Ngọc

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    05/07/2019

Cần tuyển trợ lý giám đốc

Công ty Nhà Phố

Hồ Chí Minh

Từ 10-15 Triệu    07/05/2019